#011 Interview: sté clothing

20:42

"Azon fiatalok egyike vagyok, akik nyitottak és érdeklődőek a kultúra és a művészet iránt, akik igyekeznek saját ösvényen járni...
I'm one of those young people who are open and interested in culture and art, who are trying to walk their own path..."

Mesélj kicsit magadról. Honnan indultál és miken mentél keresztül, mire oda jutottál ahol most tartasz?
Tell me about yourself. How did you start and how did you get to the point where you are now?
Fotósként és grafikusként csinálom a sté clothingot. Az életem olyan, mint az egész sté koncepció. Általában a véletlenek, véletlen vagy tudatos megragadása vitt előbbre.
I make sté clothing as a photographer and as a grapic. My life is like all the sté concepts. Usually coincidence’s random or conscious grasping took me forward.
Hogyan jött a márka név? Mit jelent a „sté”?
How came the brand’s name? What does „sté” mean?
Sunset clothing néven indult volna a márka beágyazva a Sunset Design Creative Studioba. Jobbnak láttam saját lábra helyezni a márkát és hagyni élni. A Sunset szóból jött a sté a következő módon: sunset-> snst -> esenesté -> sté.
The brand have started by the name Sunset clothing. It would have been built in Sunset Design Creative Studio. I thought it would be better for the brand to be placed on its own base and let it live. The sté came from the word sunset like this: sunset->snst->esenesté->sté.
Hogyan mutatnád be magad azoknak, akik még nem ismernek?
How do you describe yourself who don’t know you?
Azon fiatalok egyike vagyok, akik nyitottak és érdeklődőek a kultúra és a művészet iránt, akik igyekeznek saját ösvényen járni, akik nem sietnek sehova, akiknek kell a 8 óra alvás, akik szeretik a jó teát.
I'm one of those young people who are open and interested in culture and art, who are trying to walk their own path, who do not hurry anywhere, who need eight hours of sleep, who love a good tea.
Ha jellemezni kéne a munkáidat pár szóban, hogyan tennéd?
If you should define your works, how would you charaterize them?
A sté termékek olyanok, mint az emberek, nincs két ugyanolyan lélek.
The sté is like people, there is no two souls which are the same.
Hogyan telik egy átlagos napod?
What is your simple day?
Nagyon változóak a napjaim. A teendőim összevissza rendeződnek napról napra:
nagyker/műhely/grafika/retus/fotózás/megbeszélés/tervezés/fejlesztés
My days are very variable. My actions are higgledy-piggledy-like day to day:
wholesale/workroom/graphics/retouch/photography/discussion/design/development
Kik azok, akikre felnézel, kik inspirálnak?
Who do you look up to, who inspirate you?
Akire igazán felnézek az a nagypapám. Amikor megtorpanok utam során, eszembe jutnak tanításai és újult erővel lépek tovább. Megtanított elengedni dolgokat, illetve kitartani amellett, ami számít. Szellemi, képi inspirációmat pedig általában filmekből nyerem. Különösen szeretem: Ulrich Seidl, Wes Anderson, Jim Jarmush, Hayao Miyazaki filmjeit.
Someone I really look up to is my grandfather. When I halt during my trip I think of his teachings and I step forward with renewed energy. He taught me to let go of things and to hang on to what matters. My mental and visual inspiration is usually derived from films. I especially like Ulrich Seidl, Wes Anderson, Jim Jarmush, Hayao Miyazaki's films.
Mit szeretsz legjobban a munkádban, és mit a legkevésbé?
What do you like most about your job and what the least?
Minden részét szeretem. Ha kezdek elfáradni pl.: a grafikai munkákban, akkor fejlesztem a sté clothingot, ha kész vagyok a heti sté rendelésekkel, az éppen aktuális fotós munkáimmal foglalkozom és így tovább.
I love everything. If I start getting tired for example in graphic works then I develop sté clothing. If I’m done with weekly sté’s orders then I deal with my current photographer works and more.
Milyen terveid vannak a jövőre nézve?
What are your long term plans?
Dolgozom a következő pár sté terméken, amit júniusban fogok publikálni, illetve van pár dolog, ami fű alatt fut, de egyelőre azok ott is maradnak.
I work on some sté product what I’m going to publish in June and I have some things what should remain a secret for now.
Ha lehetne három kívánságod, mik lennének azok?
If you could have three wishes, what would they be?
Nem nagyon szoktam a kívánságokon gondolkozni, mert ha az ember hisz önmagában és kis célok elérésével indul neki a fő célnak, akkor valójában a kívánságai teljesülnek az út során. De ha nagyon szeretnéd, akkor például örülnék, ha az emberek jobban megférnének egymás mellett, könnyebben elfogadnák embertársaikat.
I do not really think about my desires because if you believe in yourself and you can go for the main goal by achieving smaller goals then the wishes actually are fulfilled along the way. But if you really want to, for example, I'd appreciate it if people would coexist alongside each other better, would accept their fellows easier.

sté website/webshop
on Facebook

You Might Also Like

0 COMMENTS

Popular Posts

Like us on Facebook

Flickr Images

Instagram